Menu Sluiten

Lidverenigingen

Ga jij in Wageningen studeren en ben je benieuwd welke vereniging bij jou past? Vul dan de verenigingswijzer in!

De volgende verenigingen zijn aangesloten bij en vertegenwoordigd door de Wageningse Kamer van Verenigingen:

Argo is de grootste en de oudste sportvereniging van Wageningen, met bijna 700 leden en meer dan 107 jaar historie. Hier staat sport, vriendschap en een bruisend verenigingsleven centraal.  Argo beschikt als enige sportvereniging in Wageningen over een eigen sociëteit. Daardoor kun je, naast sport, dezelfde ervaringen meemaken als bij andere studentenverenigingen. Argo kent vele commissies, gezelschappen en huizen. Ook heeft Argo twee verenigingsavonden per week en worden er feesten en activiteiten georganiseerd.

W.S.V. Ceres is opgericht in 1878 en daarmee de oudste studentenvereniging van Wageningen, met ongeveer 800 actieve leden. W.S.V. Ceres heeft een eigen sociëteit, midden in het centrum van Wageningen en daarnaast 46 studentenhuizen waar leden wonen. W.S.V. Ceres is een plek waar je vrienden maakt voor het leven, waar je jezelf kunt zijn en jezelf kunt ontwikkelen, een plek om samen te borrelen en feesten te vieren.

Dei Gratia is een christelijke vereniging in Wageningen. Het is één van de disputen van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato en staat daarom ook wel bekend als             C. S. F. R. Wageningen. Iedere maand zijn er vier vaste activiteiten: twee Bijbelstudies in kleinere Bijbelkringen en daarnaast studiekringen. Naast deze vaste activiteiten wordt er ook samen geborreld, gegeten en zijn er ook jaargroepavonden.

Ichthus Wageningen is een christelijke studentenvereniging waar geloven, genieten en getuigen centraal staat. Ichthus heeft ongeveer 60 leden en kenmerkt zich door hechte banden gezelligheid en een open sfeer. Elke week is er een bijbelkring en een verenigingsbrede maaltijd met een aansluitende borrel. Daarnaast heeft Ichthus veel verschillende commissies.

K.S.V. Franciscus Xaverius is met meer dan 900 leden de grootste vereniging van Wageningen. De vereniging biedt een thuisbasis, waar elk lid zichzelf kan ontwikkelen en geborgenheid en gezelligheid kan vinden. Franciscus draagt een lange bestaansgeschiedenis met zich mee en daarbij ook haar studentikoze tradities. Tegelijkertijd ontwikkelen wij ons en bewegen we mee met de huidige veranderingen in de maatschappij.

De Landbouwers Vereniging Nji-Sri (D.L.V. Nji-Sri) is een kleinschalige studentenvereniging van ongeveer 200 leden die in 1904 is opgericht in Wageningen. Nji-Sri kenmerkt zich door gezellige sfeer en de hechte band die de leden onderling hebben tijdens maar ook zeker na hun studententijd.

NSW

NSW, een christelijke studentenvereniging met zo’n 180 leden en biedt de combinatie tussen al het studentikoze in een vereniging, mét dat stukje diepgang. Elke dinsdag is er een samenkomst met je kringhuis (ongeveer 20 mensen). Ook zijn er verschillende commissies, sportteams, gezelschappen en weekendjes weg samen.

SSR-W is een studentengezelligheidsvereniging van algemene aard. Eerstejaars worden snel opgenomen in de vereniging door dat ze meteen bij commissies worden betrokken. Bijna alle leden vormen een jaarclub, waarmee een hoop activiteiten worden gedaan. SSR-W kent 8 Disputen die de binding tussen de jaren vergroten. Tussen de Disputen heerst een gezonde rivaliteit. SSR-W is een veelzijdige vereniging waarbij gelijkheid hoog in het vaandel staat.

Unitas Wageningen is een vereniging die zich richt op de zelfontplooiing van Wageningse jongeren. Iedereen tussen de 16 en 30 kan zich inschrijven. Lang na je studententijd kan je dus lid blijven. Unitas kent geen hiërarchie en richt zich op interactie tussen alle jaarlagen! Daarnaast staat bij Unitas vrijheid voorop.

VGSW is een hechte, gezellige en studentikoze vereniging waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Ook zijn er jaargroepen, wekelijkse Bijbelkringen, lezingen en weekendjes weg. Bij VGSW kun je met andere christelijke studenten in verbondenheid met God jezelf en de wereld beter leren kennen.