Menu Sluiten

Landelijk brandbrief studentenverenigingen

Op 24 januari heeft de Wageningse Kamer van Verenigingen in samenwerking met 12 andere studentensteden een brandbrief uitgebracht via de L.K.v.V. In de brandbrief wordt aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid van studenten en de huidige status van horecagelegenheid voor studentenverenigingen.

24 januari 2022

Utrecht, 24 januari 2022

Betreft: Oproep tot herziening coronabeleid voor studentenverenigingen

Geachte Lezer,

Wij, als studentenverenigingen, wenden ons tot u met een urgente kwestie.
De levensfase van 16-25 jaar is een essentiële periode voor opbouw van sociale relaties en
identiteitsontwikkeling. Dit is onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in
hun brandbrief van 11 januari jl., waarin het belang van sociaal contact voor studenten en
scholieren voor hun mentale gezondheid benadrukt wordt. De besturen van de Nederlandse
studentenverenigingen worden elke dag opnieuw geconfronteerd met de mentale gevolgen van
zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan
sociaal contact op het gebied van cultuur, religie, sport, maatschappelijke activiteiten en de
verschillende manieren van zelfontplooiing die op studentenverenigingen plaatsvinden. Ook de
Landelijke Kamer van Verenigingen ziet een toename van mentale problemen onder de studenten.
Onze studentenverenigingen bieden zich middels deze brandbrief aan om bij te dragen aan een
oplossing.

In de maatregelen van de afgelopen tijd werden studentenverenigingen als horeca gezien. Een
studentenvereniging is echter niet alleen een plek om te borrelen. Het zijn ontmoetingsplekken
waar studenten de mogelijkheid krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen op het gebied van
vriendschap, intellectualiteit, carrière, maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit. Zo bieden
studentenverenigingen sportactiviteiten, bijbelkringen, theater- en muziekrepetities,
debatavonden, bibliotheken, commissievergaderingen, symposia, lezingen, spelavonden,
studeerfaciliteiten en vele andere niet-horecagerelateerde activiteiten. Het bovengenoemde is juist
wat ons onderscheidt van de ‘klassieke’ horecagelegenheden. Dit onderscheid wordt geenszins
vertaald binnen de opzet van huidige coronamaatregelen.

Studentenverenigingen kunnen een passende oplossing bieden voor de mentale problemen die
studenten door zowel de coronacrisis als de coronamaatregelen ondervinden. Door het bieden van
sociaal contact op cultureel, academisch, sportief, religieus en maatschappelijk gebied zijn
studentenverenigingen bij uitstek dé ontmoetingsplek om mentale gevolgen van de
coronamaatregelen te verzachten. Maar om deel te worden van de oplossing, hebben we binnen
de maatregelen veel meer ruimte nodig om onze bovengenoemde niet-horeca gerelateerde
activiteiten doorgang te laten vinden.

De significantie van sociaal contact in de leeftijdsfase van studenten mag niet onderschat worden.
Daarom is het doel van deze brief om deze urgentie ook bij u te onderstrepen. De komst van een
toegespitst coronabeleid gericht op studentenverenigingen, waarbij de verscheidenheid van de
verenigingsactiviteiten erkend wordt, kan volgens ons een uitkomst bieden. Het is tijd!
Graag treden wij op korte termijn met u in gesprek zodat wij samen, overheid en
studentenverenigingen, kunnen streven naar een verbeterd welzijn van studenten.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur der Landelijke Kamer van Verenigingen,
Eize Atzema
Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen

Mede namens:
Universiteiten van Nederland
De twaalf Plaatselijke Kamers van Verenigingen